top of page

Okul Olgunluğu


Okul hayatına başlangıç bir çocuğun gelişimsel sürecinde kritik öneme sahip olaylar içerisinde yer almaktadır. Okula başladığında bir çocuktan öğretmenini takip edebilmesi ve kendisinden istenilenleri gerçekleştirebilmesi, okul kurallarına uyabilmesi ve arkadaşlık ilişkileri kurup sürdürebilmesi gibi beklentiler içerisinde olunmaktadır. Çocuğun bu beklentilere karşı uyum sağlayabilme becerisi çocukta okul olgunluğu kavramını ortaya çıkarmaktadır.


Okul olgunluğu çocuğun fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal olarak belirli bir olgunluğa sahip olması ve okulda kendisinden beklenilenleri başarılı şekilde yerine getirebilme becerisi olarak tanımlanabilir. Bu beceriye sahip olmayan çocuklarda okula ilişkin olumsuz duygular, davranış problemleri, arkadaş ve öğretmeni ile ilişkilerinde problemler, uyku ve yeme problemleri gibi sorunlar gözlemlenebilir. Bu problemler zamanında müdahale edilmediğinde çocuğun akademik ve sosyal yaşamında sorunların devam etmesine neden olabilir.


Çocuğun okul olgunluğu; geçerliği ve güvenirliği olan psikolojik testler, aileden ve öğretmenden alınan bilgiler, uzmanın klinik gözlem ve görüşü çerçevesinde alanında uzman kişi tarafından belirlenir. Bu değerlendirmenin sonunda çocuğun güçlü ve zayıf yanlarının belirlenmesinin ardından çocuğun zayıf yanlarını gidermeye yönelik ve aynı zamanda güçlü yanlarının çocuğa fark ettirilerek daha da güçlü hale getirilmesi konusunda ailenin de desteği ile müdahale programının oluşturulması çocuğun gelişimi açısından önemli bir rol oynayabilir.


0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page