top of page

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)


DEHB; çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayan dikkat sorunları, aşırı hareketlilik ve isteklerini erteleyememe belirtileriyle çocuğun okul ve gündelik yaşamında sorun yaşamasına neden olan nörogelişimsel bir bozukluktur. DEHB; dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik belirtileri ile karşımıza çıkmaktadır.


Dikkat Eksikliği: Dikkat süresinin ve yoğunluğunun çocuğun gelişimsel düzeyine göre olması gerekenden az olmasıdır.


Dikkat Eksikliğinin Çocuğun Yaşamı Üzerine Etkileri Nelerdir?

• Belirli bir işe dikkatini vermekte zorlanır ya da okulda, ödevlerinde dikkatsizce hatalar yapar.

• Görevler ve oyunlar sırasında dikkatini sürdürmekte zorlanır.

• Kendisiyle konuşulurken dinlemiyormuş gibi görünür.

• Okulda ya da evde verilen görevlerle ilgili yönergeleri takip edemez ve başladığı işi bitiremez.

• Etkinlikler için gereken eşyaları kaybeder.

• Çevresindeki uyaranlarla dikkati kolayca dağılır.

• Uzun süreli zihinsel çaba gerektiren işleri yapmaktan kaçınır, sevmez ya da yap

Günlük etkinliklerde unutkandır.


Aşırı Hareketlilik:Gelişimsel düzeyine uygun olmayacak şekilde hareketli olması, okul ve sosyal yaşamında aşırı hareketliliği nedeniyle sorun yaşamasıdır.


Aşırı Hareketliliğin Çocuğun Yaşamı Üzerine Etkileri Nelerdir?

• Eli ayağı kıpır kıpırdır.

• Oturması beklenen diğer durumlarda oturduğu yerden kalkar.

• Koşuşturup durur ya da tırmanır.

• Boş zamanlarını geçirme etkinliklerinde ve oyun oynamakta zorlanır.

• Sürekli hareket halindedir.

• Çok konuşur.


Dürtüsellik: Çocuğun davranışlarını kontrol edebilmesinde sorun yaşıyor olmasıdır.

• Sorulan soru tamamlanmadan cevaplar.

• Sırasını bekleme güçlüğü vardır.

• Başkalarının sözünü keser ya da yaptıklarının arasına girer.


DEHB’nin tedavisinde; İlaç Tedavisi, Anne-Baba Eğitimi, Aile Danışmanlığı, Bireysel Terapi, Grup Terapisi, Çevre Düzenlemesi, Problem Çözme Becerisi Eğitimi, Sosyal Beceri Eğitimi ve Beslenme Düzenlenmesi gibi yöntemler kullanılmaktadır.


DEHB; alanında uzman olmayan kişiler tarafından ele alındığında çocuğun gelişimi açısından birçok soruna neden olabilir. Bu nedenle alanında uzman kişiler tarafından çocuğun bireysel ihtiyaçları da göz önüne alınarak etkin bir değerlendirme süreci, öğretmenin bilgilendirilmesi, aile eğitimi ve bireysel terapi çerçevesinde tedavinin planlanması çocuğun gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır.

6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page